Meclis Başkanlığı Kürtçeye dair talebi reddetti!

Meclis Başkanlığı Kürtçeye dair talebi reddetti!

PeyamaKurd - Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınması, Kürtçenin Kürt çocukları için ana dil olarak kabul edilmesi” talebiyle verilen kanun teklifini "anayasaya aykırı" bularak işleme koymadı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Anadille Eğitim Hakkı’nın yasal güvence altına alınması, Kürtçenin, Kürt çocukları için anadil olarak kabul edilmesi ve okullarda tüm kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretim) Kürtçe eğitim verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talebiyle kanun teklifi sundu.

Ancak Türkiye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, söz konusu kanun teklifini "anayasaya aykırı" bularak işleme koymadı.

Kurtulmuş, Gülistan Koçyiğit’e verdiği cevapta teklifin neden işleme alınmadığını şu sözlerle anlattı:

“TBMM Portal üzerinden yapmış olduğunuz 15.02.2024 tarihli kanun teklif taslağı hazırlanması talebiniz Başkanlığımızca incelenmiştir.

Bu kapsamda ilgi talebinizin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir" hükmüne aykırılık taşıdığı değerlendirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 11'inci maddesinin birinci fıkrasında, "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm uyarınca Anayasa kuralları; TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde görev yapan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Teklif Destek Bürosu için de bağlayıcılık arz etmektedir. Dolayısıyla Anayasa hükümlerine açık aykırılık taşıyan bir teklif taslağının Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Teklif Destek Bürosu tarafından hazırlanabilmesi mümkün değildir.”